Interprofessioneel samenwerken

Verbeterde zorg door echt samen te werken.

Interprofessioneel samenwerken gaat over het gezamenlijk verlenen van zorg. Je kijkt als team integraal naar de patiënt. Er wordt gewerkt met één gemeenschappelijk zorgplan zonder daarbij de specifieke competenties van iedere discipline aan de kant te schuiven.

De Quickscan

De QuickScan is een instrument voor interprofessionele teams en/of netwerken om belangrijke aspecten van samenwerking in kaart te brengen. Hiermee kunnen teams reflecteren op hun samenwerking en de resultaten benutten om samenwerking te optimaliseren.