Over.

Waarom we het doen, wat we doen en hoe.

Het start
met waarom.

Professionals van verschillende disciplines, zoals een opbouwwerker, huisarts, praktijkondersteuner, pedagogisch medewerker, leerkracht, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker, psycholoog of fysiotherapeut werken steeds vaker samen. In de praktijk wordt daar verschillend invulling aan gegeven. Deze samenwerking tussen verschillende disciplines wordt interprofessionele samenwerking genoemd en is, gezien de toenemende complexiteit van vraagstukken, belangrijker dan ooit.

Wat

De QuickScan is een instrument voor interprofessionele teams en/of netwerken om belangrijke aspecten van samenwerking in kaart te brengen. Hiermee kunnen teams reflecteren op hun samenwerking en de resultaten benutten om samenwerking te optimaliseren. Het team vertaalt de uitkomsten van de scan in een ontwikkel- of leertraject. De QuickScan is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en expertise op het gebied van interprofessionele samenwerking (in teams) en groepsdynamica. Het kan worden ingezet als zelfbeoordelingsinstrument om de kwaliteit van de samenwerking in het team te beoordelen en input te verzamelen voor reflectie en optimalisatie.

Hoe

01. Ontwikkelpunten in kaart brengen

Gestart wordt met een intakegesprek met praktijkhouder, teamleider en/of voorzitter(s) van het team. Daarna volgt observatie van het interprofessionele teamoverleg en wordt de QuickScan afgenomen.

02. Gezamenlijke reflectie en analyse

Na een eerste analyse van de resultaten, worden deze in het team gepresenteerd. Het team gaat dan reflecteren en interpreteren. De reflectie begint individueel, waarbij elk teamlid wordt gevraagd om 5 items te kiezen die door het team moeten worden opgepakt.

03. Actieplan opstellen

Voor de uitwisseling en reflectie in subgroepen wordt het CCC-model gehanteerd (Constateren, Conclusies, Consequenties) om te komen tot een gezamenlijk actieplan.

01
Intake gesprek
Observatie teamoverleg
Afname quickscan
02
Gezamenlijke teamreflectie
03
Opstellen actieplan